VELIČINA ZONE

230000 m2 potpuno opremljenog građevinskog zemljišta

190530 m2 ukupne površine za ostvarivanje projekata

KOMUNALNA NAKNADA

Ovisi o djelatnosti

KOMUNALNI DOPRINOSI

10,00 kn/m3, moguće obročno plaćanje

INFRASTRUKTURA

Vodovod, cijena vode za gospodarstvo: 20,27 kn/m³

Javna odvodnja, mogućnost priključka na pročistač, cijena odvodnje za gospodarstvo: 10,13 kn/m³

Električna energija

Plinovod

Telekomunikacijska mreža

Pokrećete posao? Gospodarska zona Čepin pravo je mjesto za Vas.

Kontaktirajte nas!

Pogodnosti za investitore

Prostor Gospodarske zone Čepin ima povoljan geoprometni položaj, uvjetovan ponajprije povoljnim položajem uz cestovni  koridor zapadne obilaznice grada Osijeka i Čepina, kao i blizine cestovnog čvora Čepin na trasi autoceste A5. Osim toga, udaljen je oko 10 kilometara od željezničkog čvorišta u Osijeku te 15 kilometara od riječne luke na Dravi. Odlukom Općinskog vijeća Općine Čepin utvrđeni su kriteriji prodaje zemljišta u Gospodarskoj zoni Čepin. Uvjeti su, između ostalog, usmjereni na otvaranje što većeg broja radnih mjesta, ali i na zadržavanje postojećih radnih mjesta. Naime, investitori koji budu kupovali zemljište u zoni, ostvarit će pravo na umanjenje kupoprodajne cijene zemljišta, kroz potpore de minimis, ovisno o broju novootvorenih radnih mjesta, ali i broju zadržanih postojećih radnih mjesta. Cilj je ovog projekta stvaranje povoljnih uvjeta za razvoj poduzetništva, a na dobrobit cijele zajednice.

Ovu web stranicu je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.